หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > B.E. SMART WORK
B.E. SMART WORK

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-18 09:51:06

B.E. SMART WORK

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทุกชั้นปี และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบริการ”

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา