หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เเจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี ประเภทบัญชี พร้อมเพย์
ประชาสัมพันธ์เเจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี ประเภทบัญชี พร้อมเพย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-23 09:46:45ประชาสัมพันธ์เเจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี ประเภทบัญชี พร้อมเพย์

ส่วนลดค่าเทอม 20 % และค่า Tablet (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว

เริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป