หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-23 20:27:48บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3 กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มย่อยที่ 3 “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน” ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM ผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม