หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 10:58:31

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ขอแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ณยศ กุลพานิช (อ.เพชร)

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

สาขางานวิจัยที่สนใจและเชี่ยวชาญ: UAV mapping, UAV model and UAV for agriculture

อ่านผลงานเพิ่มเติมได้ที่  http://dx.doi.org/10.21163/GT_2022.172.14

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร.0 2160 1280