หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาระดับมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ The first step SCDM SSRU
ขอเชิญนักศึกษาระดับมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ The first step SCDM SSRU

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:52:33ขอเชิญนักศึกษาระดับมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ The first step SCDM SSRU

สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม และแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษาระดับมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ The first step SCDM SSRU ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ รุ่นน้องร่วมแนะแนวออนไลน์สู่สาขาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เปิดมุมมองประสบการณ์ รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (SCDM) โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.20 – 15.20 น. ผ่านห้องแนะแนวออนไลน์ Google Meet

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อร่วมกิจกรรมและรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม