หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 12:15:35แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น (พี่ต้น)

ปัจจุบัน : นักจัดรายการวิทยุและพิธีกร สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ศิษย์เก่า : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio                 รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hs.ssru.ac.th/th/news/view/news003-08-09-2021

ติดตามข่าวสารสาขาฯ : https://www.facebook.com/thai.major.ssru