หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-26 16:30:12อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง Monitoring the Land Cover Changes in Mangrove Areas and Urbanization using Normalized Difference Vegetation Index and Normalized Difference Built-up Index in Krabi Estuary Wetland, Krabi Province, Thailand เป็นบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำปากอ่าวกระบี่ KEW ตั้งแต่ปี 2542 ถึง พ.ศ. 2563 โดยใช้ NDVI และ NDBI เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ป่าชายเลนและการขยายตัวของเมืองในจังหวัดกระบี่ ประเทศไทย