หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำรุ่นพี่แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แนะนำรุ่นพี่แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-25 22:30:23

แนะนำรุ่นพี่แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พี่แก๊ป นุติพร นุชสละ

ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

รับชมวีดีโอ : https://www.facebook.com/cultmssru/videos/1207976603370582

การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบที่ 3 Admission รับ 30 คน, ใช้ GPAX, รับทุกแผนการเรียน

รับสมัคร 2-10 พ.ค. 65

https://admission.ssru.ac.th/isqy04

https://www.mytcas.com/programs/21660104904204A