หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน RSGIS
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน RSGIS

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-29 15:55:29อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน RSGIS

          สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการให้ความรู้ด้าน RSGIS เรื่อง การระบุพื้นที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนโดยใช้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยการจำแนกประเภทแมชชีนเลิร์นนิงในจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย วิทยากรโดยอาจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. ผ่านทาง Facebook Live : RSGIS Webinar Series 2: Session 6