หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม “SSRU Introduction to EdPEx”
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม “SSRU Introduction to EdPEx”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-03-13 11:10:14

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม “SSRU Introduction to EdPEx”

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม “SSRU Introduction to EdPEx” พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพและจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน สำนักงานธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.น.สพ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5