หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-23 15:36:54

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆและบุคคลกรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพรโสภิณ