หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
01 พฤศจิกายน 2566 11:16:22

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร. อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย  ได้นิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูรสกรณ์ ศศิธนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้านการจัดทำเอกสารสำนักงาน การดูแลลงทะเบียนหนังสือเข้า การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มงานต่างๆ ในองค์กร ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานเอกสารและระบบงานราชการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี