หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-27 15:02:30สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio                 รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รอบที่ 2 Quota                     รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

รอบที่ 3 Admission (ผ่าน TCAS)          รับสมัครวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565

รอบที่ 4 Direct Admission                 รับสมัคร วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hs.ssru.ac.th/th/news/view/news003-08-09-2021

ติดตามข่าวสารสาขาฯ : https://www.facebook.com/ssru.be

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร. 0 2160 1282 / 0 2160 1286