หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''
ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-31 18:06:23สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''

กิจกรรมประกวด “คำขวัญประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ”

**เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. กำหนดให้มีพยางค์คำตั้งแต่ 2-16 คำ แบ่งเป็นวรรคได้ตั้งแต่ 1-4 วรรค

2. นักศึกษาต้องคิดคำขวัญประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นข้อความภาษาไทย 1 ชุด หรือ ภาษาอังกฤษ 1 ชุด

3. ผลงานต้องมีความเชื่อมโยงกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้มากที่สุดท่านละ 2 ผลงานเท่านั้น และสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ฟอนต์ตัวอักษรจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณี

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสมบูรณ์ และมีสิทธิ์นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกงานไปเผยแพร่ในทุกช่องทาง

7. คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดในครั้งนี้คือคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 7 ท่าน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านถือว่ารับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดของการประกวดอย่างครบถ้วนและพร้อมปฏิบัติตามรางวัลการประกวด

โดยคณะกรรมการประกาศเปิด popular vote ในตอนเที่ยงคืน วันที่ 22 สิงหาคม 2564 จนถึงเที่ยงคืน วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ช่องทางการส่งผลงาน (ใช้ email มหาวิทยาลัย)

https://forms.gle/yPqx5m1mRcnYgQRM6