หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยาย หัวข้อ “บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยาย หัวข้อ “บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 สิงหาคม 2565 11:02:06

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยาย หัวข้อ “บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”             

          วันที่ 5 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการฟังการบรรยายในหัวข้อ “บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอลิสา เล็กวานิชย์ (พี่แคน) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอก และภายใน เทคนิคการแต่งตัว ทักษะด้านการพูด การสื่อสาร และทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ควรรู้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังบรรยายสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในชีวิตประจำวัน และในชีวิตการทำงาน