หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-27 15:52:15คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย