หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-13 11:17:24

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio)