หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 มีนาคม 2566 14:08:05

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio)