หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-14 11:37:00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ประจำสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ