หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดโครงงาน สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนเขตดุสิต
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดโครงงาน สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนเขตดุสิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 มีนาคม 2566 14:49:05

สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดโครงงาน สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนเขตดุสิต 

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักงานเขตดุสิต ร่วมจัดโครงงาน สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนเขตดุสิต ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กทม.

นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ และคณะอาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นักศึกษา

ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ถนนสามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร