หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-06 14:06:05

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววีรธิดา อดุลนวกิจ และนางสาวชื่นกมล ทวิชศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความเรื่อง "บทบาทของพื้นที่ในซีรีส์วายเรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ" ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕) (TCI 2)

โดยมี ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ ให้คำปรึกษา

บทความดังกล่าวพัฒนามาจากงานวิจัยในรายวิชาวิจัยทางภาษาไทย ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องลงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์