หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 12:29:17แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้ปรับปรุงหลักสูตรล่าสุดปี 2564

เน้นทั้งวิชาความรู้ที่เป็นหลักคิดสำคัญ การฝึกปฏิบัติ

และขยายวิชาด้านเทคโนโลยี มาผสมผสานกันเพื่อนำไปใช้

อนุรักษ์และถ่ายทอดเรื่องราวของมรดกวัฒนธรรม

รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษารับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

เริ่ม 1 ต.ค. 64 - 7 ม.ค. 65

รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://admission.ssru.ac.th/isqy04

ติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/cultmssru/