หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-26 21:06:18

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

5 เมษายน 2565 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ไพลิน กลิ่น เกษร หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เปรมวดีณ นครพนม และอาจารย์วลี รุ่งรัตน์ธวัชชัย ได้นำนายภูวณ ถิระ เดชาพงศ์ และนางสาวจิดาภา ทิพย์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาญี่ปุ่น เข้าพบ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อลาไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย East Asia จังหวัดยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย East Asia ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้ให้โอวาทนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้