หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนฯ จังหวัดระนอง ดำเนินโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนฯ จังหวัดระนอง ดำเนินโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-14 23:06:07

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนฯ จังหวัดระนอง ดำเนินโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม มังคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียงจังหวัดระนอง ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการหน่วย ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”