หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-23 15:38:25

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ และบุคลากรคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา