หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ (km) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ (km) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-08 18:05:02คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ (km) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

          วันที่ 8 กันยายน 2564 นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางทางการจัดการความรู้ (km) ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet