หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-27 15:51:02ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 และไม่สะดวกในการเดินทางมาถ่ายรูปที่ มหาวิทยาลัย สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดนี้

  • ขนาดไฟล์ภาพไม่ต่ำกว่า 300 KB
  • สกุลไฟล์ภาพ .JPEG หรือ .JPG
  • สลิปการชำระเงิน ระบุ ชื่อนามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/สาขา ปีที่ขอสำเร็จการศึกษา
  • ส่งไฟล์ภาพทางอีเมล : multimedia.ssru.ac.th