หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-14 15:28:56

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. อาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา ขุนหนู หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. อาจารย์ปทิตตา อัคราธนกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

4. อาจารย์คชาภัช หลิมเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.เกรียงไกร กองเส็ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

6. อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

7. อาจารย์ ดร.อาริยา ภู่ระหงษ์ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม และหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม