หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สาขาและครัวเรือนยุทธศาสตร์ราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สาขาและครัวเรือนยุทธศาสตร์ราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-18 10:45:23

สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สาขาและครัวเรือนยุทธศาสตร์ราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สาขาและครัวเรือนยุทธศาสตร์ราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กทม. นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภูสิทธ์  ภูคำชะโนด หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณาจารย์จากภาควิชาสังคมศาสตร์ และนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร