หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจแนวประการัง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในโครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account)
คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจแนวประการัง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในโครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 สิงหาคม 2565 23:07:28

คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจแนวประการัง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในโครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account)

วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2565 ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง และอาจารย์ณยศ กุลพานิช คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่สำรวจแนวประการัง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในโครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ในพื้นที่โครงการนำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช) นำโดย  ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าทีมสำรวจ ณ เกาะไข่ และเกาะไข่นุ้ย จังหวัดพังงา