หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio)ประจำปีการศึกษา 2564
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio)ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 16:28:34แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio)ประจำปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงการจัดการทางวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่ศึกษาคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่มีหลากหลายในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยนำทุนทางวัฒนธรรม มาจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งการสร้างคุณค่าให้เเก่ชุมชน สังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเน้นการเรียนการสอนแบบทฤษฎีและรวมไปถึงการลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง มรดก ให้คงอยู่ อยากรู้ว่าสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมมีดีอย่างไร มาเป็นครอบ ครัวเดียวกับเรา ครอบครัว การจัดการทางวัฒนธรรม มาร่วมกันอนุรักษ์

ติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/cultmssru

 www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : HS.SSRU

Twitter : HS SSRU

Facebook : www.facebook.com/FHS.SSRU/

รับสมัครนักศึกษา : https://admission.ssru.ac.th/isqy01