หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-12-01 08:56:39

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับทราบนโยบายและการดำเนินงานของคณะตลอดจนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมนิภานภดล