หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”
กิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-31 18:09:24สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''

กิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”

**เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 1920×1080 พิกเซล และมีอัตราส่วนวิดีโอ 16:9

2. สามารถให้ผู้อื่นร่วมประกอบการแสดงได้ 5 คน

3. กำหนดให้ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 5 นาทีและไม่ต่ำกว่า 2 นาที

4. ห้ามใช้ท่าทางลามกอนาจาร, ดูถูก เหยียดหยาม, คุกคามผู้อื่น

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณี

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสมบูรณ์ และมีสิทธิ์นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกงานไปเผยแพร่ในทุกช่องทาง

7. คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดในครั้งนี้คือคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 7 ท่าน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านถือว่ารับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดของการประกวดอย่างครบถ้วนและพร้อมปฏิบัติตาม

โดยคณะกรรมการประกาศเปิด popular vote ในตอนเที่ยงคืน วันที่ 22 สิงหาคม 2564 จนถึงเที่ยงคืน วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ช่องทางการส่งผลงาน (ใช้ email มหาวิทยาลัย)

https://forms.gle/RxNWRJztBG4BHfhJ9