หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาชิก KM สายวิชาการ ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาชิก KM สายวิชาการ ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 พฤษภาคม 2567 09:57:31

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาชิก KM สายวิชาการ ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาชิก KM สายวิชาการ กลุ่มความรู้ HS Research Cluster องค์ความรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1-1500 (QS Ranking) และ กลุ่มความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ผศ.สุวรีย์ ยอดฉิม และรศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำแก่สมาชิกกลุ่มฯ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมลองบีช การ์เดน แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี