หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2565 15:43:08

นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา