หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมประกวด “The Touching Speech”
กิจกรรมประกวด “The Touching Speech”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 สิงหาคม 2564 18:10:22สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''

กิจกรรมประกวด “The Touching Speech”

**เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. มีการเกริ่นเนื้อเรื่องบริบทของหนัง (ฉากที่ยกมาพูดคุย) ว่าในตอนนั้นเป็นอย่างไร
2. มีการแปลคำศัพท์รวมถึงการยกตัวอย่างคำพูดในประโยคอื่นได้
3. ความยาวของคลิปวิดีโอไม่เกิน 7 นาที ไม่ต่ำกว่า 2 นาที
4. ห้ามใช้คำพูดที่สื่อไปทางลามกอนาจาร,ดูถูก เหยียดหยาม,คุกคามผู้อื่น
5. เรื่อง Sex เพศ สามารถพูดได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องความอ่อนไหวทางสังคม
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ฟอนต์ตัวอักษรจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณี
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสมบูรณ์ และมีสิทธิ์นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกงานไปเผยแพร่ในทุกช่องทาง
8. คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดในครั้งนี้คือคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 7 ท่าน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านถือว่ารับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดของการประกวดอย่างครบถ้วนและพร้อมปฏิบัติตาม

โดยคณะกรรมการประกาศเปิด popular vote ในตอนเที่ยงคืน วันที่ 22 สิงหาคม 2564 จนถึงเที่ยงคืน วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ช่องทางการส่งผลงาน (ใช้ email มหาวิทยาลัย)