หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พี่ปุ๊กกี้ ณัฐธิดา คูณขุนทด
พี่ปุ๊กกี้ ณัฐธิดา คูณขุนทด

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 12:33:55พี่ปุ๊กกี้ ณัฐธิดา คูณขุนทด 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เหตุผลที่สนใจด้านวัฒนธรรม

"พิพิธภัณฑ์ทำให้รู้จักกับอดีตและปัจจุบันของคนอย่างมีเรื่องราวได้ลึกซึ้งขึ้น เเละพิพิธภัณฑ์เป็นเหมือนหนังสือบรรจุความรู้ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้เรียนรู้ได้รวดเร็ว จึงสนใจวิชาทางวัฒนธรรม"

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio

เริ่ม 1 ต.ค. 64 - 7 ม.ค. 65

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hs.ssru.ac.th/th/news/view/news003-08-09-2021