หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-06 10:54:20

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัดการบรรยายหัวข้อ Effective Presentation และการสร้าง Portfolio ให้เเก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิทยากรโดย อาจารย์จิตรา วรรณสอน