หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 11:31:37

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจและความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล