หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลกิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”
ประกาศผลกิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-20 20:21:53ประกาศผลกิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”

ตามที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''

กิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”

**เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 1920×1080 พิกเซล และมีอัตราส่วนวิดีโอ 16:9

2. สามารถให้ผู้อื่นร่วมประกอบการแสดงได้ 5 คน

3. กำหนดให้ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 5 นาทีและไม่ต่ำกว่า 2 นาที

4. ห้ามใช้ท่าทางลามกอนาจาร, ดูถูก เหยียดหยาม, คุกคามผู้อื่น

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณี

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสมบูรณ์ และมีสิทธิ์นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกงานไปเผยแพร่ในทุกช่องทาง

7. คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดในครั้งนี้คือคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 7 ท่าน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านถือว่ารับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดของการประกวดอย่างครบถ้วนและพร้อมปฏิบัติตาม


โดยคณะกรรมการประกาศเปิด popular vote ในตอนเที่ยงคืน วันที่ 22 สิงหาคม 2564 จนถึงเที่ยงคืน วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ช่องทางการส่งผลงาน (ใช้ email มหาวิทยาลัย)

https://forms.gle/RxNWRJztBG4BHfhJ9


 บัดนี้การแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีนักศึกษาได้รางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1.นายปฏิภาณ เชิดโกธา รหัสนักศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=Pl-mh029nAo

2. นางสาวกรกนก ปาติปา รหัสนักศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=8vkJZsYEdxE

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

1.นางสาวณัฐวดี พรหมสอน รหัสนักศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=eoaoymZjIKQ