หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
01 พฤศจิกายน 2566 11:13:00

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา