หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 เมษายน 2566 11:27:46

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยกองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพรภัทรา ฉิมพลอย (รักษาการผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ) และคุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรแก่ผู้บริหารคณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา