หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล"การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1"
นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล"การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 มีนาคม 2566 13:50:03

นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล"การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายภาสกร กรุงทวี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรมประกวดความสามารถด้านศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย "การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1" จัดโดย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อม