หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักวิจัยสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่ ...
2021-11-09 09:14:22
การนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมน ...
2021-11-09 09:12:52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564      & ...
2021-11-09 09:11:59
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมค่ายออนไลน์ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมค่ายออนไลน์ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ง ...
2021-11-22 10:16:37
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศวัน ...
2021-11-22 10:12:44
ขนมใส่ไส้สูตรคุณยายถวิล ถูกถ่ายทอดเรื่องราว โดย ศศิฉาย โพธิ์เตี้ย นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
ขนมใส่ไส้ หรือ ขนมสอดไส้ คือ ขนม 3 ไฟ ซึ่งมาจากวิธีการทำขนมชนิดนี้นั่นเองขนมใส่ไส้นอกจากมีความหวาน ห ...
2021-11-22 10:08:58
การเล่าเรื่องราวของ "เสาชิงช้า" และ "วัดราชประดิษฐ์"
การเล่าเรื่องราวของ"เสาชิงช้า" และ "วัดราชประดิษฐ์"ด้วย Motion Graphicเรียบเรียง ...
2021-11-22 09:59:30
แนะนำรุ่นพี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำรุ่นพี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพี่ ...
2021-11-22 10:03:49
บรรยากาศการฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)
บรรยากาศการฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)รับชมวีดีโอ : ...
2021-11-22 09:55:09
พี่ขวัญ นางสาวชนัญญา ประเสริฐทรัพย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รุ่น 13
พี่ขวัญ นางสาวชนัญญา ประเสริฐทรัพย์ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รุ่น 13จบการศึกษาเมื่อ ...
2021-11-22 09:55:58
ข่าวย้อนหลัง