หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในโครงการเปิดโลกวรรณกรรม
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในโครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ &quo ...
24 สิงหาคม 2566 13:39:32
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาฯสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาฯสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 ...
24 สิงหาคม 2566 13:37:54
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำป ...
23 สิงหาคม 2566 15:03:44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรเพื่อมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรเพื่อมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาว ...
22 สิงหาคม 2566 10:50:02
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน “Future of Learning and Work in Thailand”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน “Future of Learning and Work in Thailand”ว ...
22 สิงหาคม 2566 10:49:05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2566วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2 ...
22 สิงหาคม 2566 10:47:15
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ร่วมกับ Univ ...
18 สิงหาคม 2566 10:11:50
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย “ART OF NATION MALAYSIA - THAILAND”
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย “ART OF NA ...
18 สิงหาคม 2566 10:10:43
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์นภาศร ...
28 สิงหาคม 2566 09:54:27
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 8/2566
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม. ...
28 สิงหาคม 2566 09:58:28
ข่าวย้อนหลัง