หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณิชานันท์ แซ่ฟุ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนเพื่อดำรงชีพ จากสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณิชานันท์ แซ่ฟุ้ง นักศึกษาชั้นป ...
2022-09-06 11:12:47
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมั ...
2022-09-06 11:14:51
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2564ว ...
2022-09-06 11:11:37
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ใ ...
2022-09-06 11:10:28
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ร ...
2022-08-18 14:38:36
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565  ...
2022-08-18 14:33:40
ประกาศผลรางวัล การประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศผลรางวัล การประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท ...
2022-08-15 20:53:11
ข่าวย้อนหลัง