หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ความรู้ด้านกฏหมายผู้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ความรู้ด้านกฏหมายผู้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-17 09:52:15


อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ความรู้ด้านกฏหมายผู้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 โครงการกำลังใจในพระดำริ ฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้และคำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง (ครั้งที่ 3) ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำหน้าที่เป็นวิทยากร นางสาวอรกช มีเมฆ นางสาวอริสาดี เหนี่ยง นางสาวจิรัชยา ภูชงค์ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ช่วย

          ในการอบรมให้ความรู้ฯ ครั้งนี้ คณะวิทยากรมีการใช้วิธีสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยสื่อการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) ในหัวข้อการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย การกระทำความผิดด้วยความจำเป็น การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ และใช้วิธีการสอนเชิงให้คำปรึกษาคลายความกังวลทางคดีและการบรรยายให้ความรู้ที่สำคัญ ๆ อาทิ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายราชทัณฑ์ กฎหมายอภัยโทษ รวมถึงข้อควรระวังตัวเพื่อมิให้กระทำความผิดอาญา นอกจากนี้ คณะวิทยากรยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องขังที่มีความประสงค์ขอคำปรึกษาคดีของตนเฉพาะรายด้วย

Cr : ภาพและข้อมูลจาก โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

อ่านเพิ่มเติม....pdf