หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการสัมมนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์ Gastronomy Tourism สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ”
โครงการสัมมนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์ Gastronomy Tourism สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-03 09:43:03

โครงการสัมมนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์ Gastronomy Tourism สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ”

          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์ Gastronomy Tourism” ซึ่งมีอาจารย์กมลลักษณ์ โพธิพันธ์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดโครงการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรับชมออนไลน์ ผ่านเพจ Facebook Live (การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์ Gastronomy Tourism ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี เรวดี อินทรกำเนิด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และคุณคุณธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ (เชฟจากัวร์) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมการสัมมนา ในด้านการท่องเที่ยวรูปแบบ Gastronomy Tourism ซึ่งถือเป็นการส่งผ่านวัฒนธรรมการกิน และพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการจ้างงาน และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf