หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการธรรมะกับการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยี 5G สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการธรรมะกับการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยี 5G สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-13 16:11:42

โครงการธรรมะกับการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยี 5G สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการธรรมะกับการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยี 5G ซึ่งได้รับเกียรติจากพระครูปลัดทวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนทวิชโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ธรรมะเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมการเปิดวิดีโอที่แนะนำการนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย 66 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มสมาธิแก่ตนเอง หรือวิดีโอที่สู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นถึงความอดทนและพยายามในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจ ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา ณ ประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf