หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าลงเรียน กรณี : นักศึกษารหัส 62 ชำระเกิน 500 บาท
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าลงเรียน กรณี : นักศึกษารหัส 62 ชำระเกิน 500 บาท

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-02 11:44:39


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าลงเรียน 

กรณี : นักศึกษารหัส 62 ชำระเกิน 500 บาท

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 12 – 30)

เข้าไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินคืนตามลิงค์ที่แนบ

(ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564)

https://forms.gle/ZactYQX29ZfVWnbFA

หลังจากนั้นจะทำเรื่องคืนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่นักศึกษาผูกไว้กับบัตรประชาชนเท่านั้น