หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานของนางสาวศิริลักษณ์ รัตนทิพย์ หรือ ครูพี่ใบ (บทบาทสมมติ)
ผลงานของนางสาวศิริลักษณ์ รัตนทิพย์ หรือ ครูพี่ใบ (บทบาทสมมติ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-23 16:23:36

ผลงานของนางสาวศิริลักษณ์ รัตนทิพย์ หรือ ครูพี่ใบ (บทบาทสมมติ)

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวรรณคดีเอกของไทย

กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกอ่านวรรณคดีที่คิดว่าเป็นวรรณคดีเอกของไทยได้ และนำเสนออย่างสร้างสรรค์

รบชมวีดีโอ : https://www.facebook.com/thai.major.ssru/videos/699700088005528

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี การศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565

สมัครผ่านทาง https://admission.ssru.ac.th/isqy03

รายละเอียดการรับสมัคร https://hs.ssru.ac.th/news/view/news004-19-05-2022
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/thai.major.ssru

โทร. 0 2160 1286

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th