หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "แกงหมูชะมวง" อาหารพื้นบ้านของดีของเมืองจันทรบุรี
"แกงหมูชะมวง" อาหารพื้นบ้านของดีของเมืองจันทรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 16:35:58"แกงหมูชะมวง" อาหารพื้นบ้านของดีของเมืองจันทรบุรี 

บอกเล่าเรื่องราวในคลิปวีดีโอโดย

ชาลิสา อ่อนใจดี

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทำให้ได้รู้จักวัตถุดิบสำคัญ คือ ใบชะมวงที่นอกจากจะทำให้แกงอร่อยแล้ว ยังมีประโยชน์เพราะสรรพคุณเป็นยาด้วย

ผลงานนี้ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” Challenge Cultural Influencers

จัดโดย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/thaitreasuremall/posts/220810390055435