หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเล่าเรื่องราวของ "ไข่ครอบ" ผ่านคลิปวีดีโอของ ทัศวรรณ เหล็กสี
การเล่าเรื่องราวของ "ไข่ครอบ" ผ่านคลิปวีดีโอของ ทัศวรรณ เหล็กสี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 12:31:25การเล่าเรื่องราวของ "ไข่ครอบ" ผ่านคลิปวีดีโอของ

ทัศวรรณ เหล็กสี

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทำให้ได้เรียนรู้จุดกำเนิดของ ไข่ครอบ หรือ ไข่แดงเค็ม ที่มีความเชื่อมโยงกับอาชีพประมงของคนท้องถิ่นแถบทะเลสาปสงขลา

โดยได้นำเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ คือ การใช้ Stop Motion (ถ่ายภาพนิ่งหลายภาพต่อเนื่องกันคล้ายกับภาพเคลื่อนไหว) มาสร้างสรรค์คลิปวีดีโอนี้

ผลงานนี้ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” Challenge Cultural Influencers

จัดโดย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/thaitreasuremall/posts/220823383387469